"Имаме изкуството, за да не ни погуби истината."
Фридрих Ницше